Közhasznúsági jelentés a 2014 évre

 

ÖSSZEFOGLALÁS

A Magyar Orchidea Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú szervezetként működik. A Társaság elnöke: Sipos László, székhelye: 1221 Budapest, Murányi u. 16/a

 

MÉRLEGADATOK

A tárgyévi és a tárgyévet megelőző évi mérleg egymással összehasonlítható, az előző évi beszámoló mérleg az ez évi mérleg adatokkal megegyező adattartalommal bír, tehát az összehasonlíthatóság adott. Ahol pedig eltérés mutatkozik, e beszámolóban részletesen kifejtésre kerül.

 

Eszközök

Befektetett eszközöket a Társaság a beszámoló időszakában nem szerzett be.

A forgóeszközök mérleg szerinti értéke 10.151 E Ft.

Ezen mérlegcsoporton belül:

- a pénzeszközök értéke: 9.426 E Ft.

- a követelések értéke: 725 E Ft.

Aktív időbeli elhatárolások értéke 0 E Ft.

 

Források

A saját tőke 9.480 E Ft. A saját tőkén belül az induló tőke értéke (855 E Ft) nem változott.

Az alaptevékenységből származó és a vállalkozási tevékenységből származó eredmény együttes értéke  -1.579 E Ft.

Az adósok minősítése alapján céltartalékot nem kellett képezni.

A MOT idegen forrással nem rendelkezik. Kötelezettségei nincsenek.

 

A passzív időbeli elhatárolások éréke 218 E Ft, mely a tagok következő évi tagdíj befizetéseinek, valamint a 2015. évben kiszámlázott 2014-as évet terhelő költségek összege.

A mérleg elemzése során képzett mutatószámokból megállapítható, hogy a MOT likviditása biztosított.

 

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A mérleg szerinti eredmény levezetése alapján megállapítható, hogy az eredmény a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlegéből adódik, melynek értéke: -1.579 E Ft.

 

A KÖZHASZNÚSÁGI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINTI KIMUTATÁSOK

A cél szerinti pénzbeli és természetbeni juttatások:

Az ELTE Füvészkerttel 2014-ben aláírt együttműködési megállapodás keretében az orchidea szaporító labor fejlesztéséhez 300 E Ft-tal járult hozzá a MOT.

Kapott támogatás a beszámoló évében nem volt.

 

A tőkeváltozás alakulása

A tőkeváltozás nyitó értéke: 9.348 E Ft, záró értéke: 10.204 E Ft.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás nem volt.

 

Budapest 2015. február 18.

                                                                                Sipos László

                                                                               a MOT elnöke

 

A MOT Közgyűlése H ……../2014.sz. határozatával elfogadta a 2014. évi közhasznúsági beszámoló mellékletét.


 


 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.